QUAY LẠI NHẬT LẦN HAI

  Năm 2018 Nhật Bản đã tiếp nhận 140.000 lao động nước ngoài. Và hàng năm cũng có con số tương đương hết hạn hợp đồng về nước. Rất nhiều lao động, kỹ sư và du học sinh đã qua Nhật muốn quay lại nhưng vẫn chưa thực hiện được. Và năm 2019 sẽ là […]

Continue Reading

7職種 ngành, 77 作業nghề 技能実習生

技能実習生。ベトナムから日本へ行く 1. Ngành nông nghiệp 農業 1. Nông nghiệp (2職種 nghề, 6作業 công việc) 1 1 Nông nghiệp trồng trọt 耕種農業 Nghề trồng rau quả trong nhà kính 施設園芸 2 Làm ruộng / Trồng rau 畑作・野菜 3 Trồng cây ăn quả 果樹 2 4 Nông nghiệp chăn nuôi 畜産農業 Nuôi lợn 養豚 5 Nuôi gà 養鶏 6 […]

Continue Reading